De natuur is de bron van mijn beeldenwereld. De erotiek die zich manifesteert in ontkiemen, groeien en bloeien, weerspiegelt zich in de door mij getekende en geschilderde organische vormen.
De werelden van mensen, dieren en planten zijn voor mij onlosmakelijk verbonden.